PRAVILA PRIVATNOSTI

 

1. Voditelj obrade 

mmb media agentur d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 56, OIB 61710439158, e-mail: info@mmb-mediaagentur.hr (dalje u tekstu: mmb media agentur) obvezuje se zaštititi privatnost subjekta-fizičke osobe i/ili pravne osobe odnosno obvezuje se zaštiti osobne podatke radnika i/ili suradnika pravne osobe, kao i osobne podatke drugih fizičkih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom poslovanju, uključujući i osobne podatke kandidata za zapošljavanje (zajedno „Ispitanici“) kao i podatke koje mmb media agentur prikuplja i obrađuje prilikom i nakon posjeta ovoj web stranici (dalje u tekstu: Stranica).

U tom smislu, mmb media agentur djeluje kao voditelj obrade (“Voditelj obrade”). 

U svakom slučaju ukoliko se ne slažete s bilo kojim uvjetom u ovim Pravilima privatnosti, nemojte koristiti Stranicu i/ili nam nemojte davati bilo kakve osobne podatke.

 

2. Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju

U svom poslovanju mmb media agentur prikuplja i obrađuje određene osobne podatke Ispitanika (npr. informacije koje mogu Ispitanika izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, podaci o lokaciji, adresa e-pošte i sl. (dalje u tekstu: Osobni podaci)).


mmb media agentur može prikupljati sljedeće Kategorije osobnih podataka:

 • kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.)
 • podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.)
 • podaci potrebni za izvršenje ugovora (npr. ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.)
 • podaci iz zamolbe za posao i životopisa (npr. podaci o obrazovanju, radno iskustvo, fotografija i sl.), rezultati eventualno provedenih testiranja/provjere znanja i sposobnosti novih kandidata za zapošljavanje

 

3. Primjena Kolačića

Na Stranici primjenjuju se tzv. Kolačići (Cookies) – tekstualne datoteke koje na uređaj korisnika smješta web preglednik kojeg korisnik koristi. Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku („Kolačić“). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelja mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega. Kolačići se upotrebljavaju za praćenje učinkovitosti internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo.

Na ovoj stranici koriste se nužni i analitički kolačići.

Nužni kolačići su potrebni za ispravno funkcioniranje mrežne stranice te za njih nije potrebna privola korisnika. 

Stranica se koristi Google Analyticsom, Google online alatom za praćenje broja web posjeta i izvora mjesta web dolaska što omogućuje analiziranje posjećenosti i poboljšavanje rada mrežne stranice. 

Podaci koji se prikupljaju putem ove usluge mogu uključivati: IP adresu, informacije o uređaju, posjećenost stranice, datum i vrijeme posjete, informacije o lokaciji, podaci o pregledniku.

Navedene kolačiće mmb media agentur koristi isključivo temeljem privole korisnika.

Više informacija o Google pravilima privatnosti, o Google Analytics kolačićima možete pronaći na:

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Upravljanje kolačićima

Alat za upravljanje kolačićima postavljen je kako bi prilagodio Vaše odabire, posebno analitičke kolačiće kao vrste opcionalnih kolačića. Nužni kolačići su uvijek aktivni.

Postavke kolačića koji se koriste na ovoj Stranici nalaze se na skočnom prozoru prilikom učitavanja Stranice.

Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika, no u tom slučaju određeni dijelovi mrežne stranice možda neće raditi. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti.

 

4. Svrhe, pravni temelj obrade i moguće posljedice nedavanja Osobnih podataka

Korištenje Osobnih podataka ograničeno je za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila privatnosti. Korištenje Osobnih podataka uključuje:

 1. poduzimanje radnji po zahtjevu Ispitanika (npr. odgovaranje na pitanja i/ili komentare Ispitanika)
 2. poduzimanje radnji u svrhu sklapanja ugovora i/ili izvršenje ugovora između mmb media agentur i subjekta
 3. provedbu selekcijskog postupka u slučaju odabira novih kandidata za zapošljavanje, što uključuje pregled zamolbi za posao i životopisa, vođenje razgovora te eventualno provođenje testiranja/provjere znanja i sposobnosti kandidata u vezi s njihovom prijavom na objavljeni oglas za posao ili putem otvorene molbe za zapošljavanje.
 4. poduzimanje radnji u svrhu zaštite zakonskih prava, privatnosti, sigurnosti i/ili imovine mmb media agentur, njegovih radnika i izvođača, istraživanje sumnje na prijevaru ili druga kršenja bilo kojeg zakona, pravila ili propisa
 5. pridržavanje i usklađivanje sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan područja Republike Hrvatske 
 6. slanje marketinških poruka Ispitanicima putem e-pošte u vezi s uslugama mmb media agentur.

Obrada Osobnih podataka za svrhe navedene u toč. 4.1. potrebna je da mmb media agentur odgovori na pitanja i/ili komentare Ispitanika te se temelji na poduzimanju radnji na zahtjev Ispitanika prije sklapanja Ugovora.

Obrada Osobnih podataka navedene u toč. 4.2. potrebna je za izvršenje Ugovora u kojem je subjekt stranka.

Obrada Osobnih podataka navedene u toč. 4.3. potrebna je za provedbu selekcijskog postupka što uključuje pregled zamolbi za posao i životopisa, vođenje razgovora te eventualno provođenje testiranja/provjere znanja i sposobnosti kandidata u vezi s njihovom prijavom na objavljeni oglas za posao ili putem otvorene molbe za zapošljavanje. U slučaju obrade osobnih podataka na temelju otvorene molbe, mmb media agentur obrađuje podatke na temelju privole kandidata, a osobni podaci koji su dostavljeni slanjem prijave na objavljeni oglas za posao obrađuju se kako bi se poduzele radnje na zahtjev Ispitanika prije sklapanja ugovora.

Mmb media agentur može od kandidata tražiti privolu za obradu osobnih podataka u svrhu obrade osobnih podataka nakon proteka natječaja radi čuvanja podataka kandidata u bazi podataka u kojem slučaju se takva obrada temelji na privoli kandidata.

Privola se može povući u svakom trenutku što ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Privola se može povući slanjem na e-mail adresu navedenu u odjeljku 14 ovih Pravila privatnosti.

Obrada Osobnih podataka navedene u toč. 4.4. i 4.5. potrebna je da se mmb media agentur pridržava pravnih obveze kojima mmb media agentur podliježe.

Obrada Osobnih podataka za svrhu navedenu u toč. 4.6. provodi se na temelju prethodne suglasnosti Ispitanika. mmb media agentur postojećim korisnicima svojih usluga može poslati newsletter kojim predstavlja novitete i zanimljivosti u vezi s uslugama mmb media agentur. U ovom slučaju mmb media agentur obrađuje podatke na temelju legitimnog interesa.

Ispitanici mogu u svakom trenutku povući svoju privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Privola se može povući slanjem na e-mail adresu navedenu u odjeljku 14 ovih Pravila privatnosti. Povlačenje dane privole sprječava mmb media agentur u slanju marketinških poruka Ispitanicima.

mmb media agentur obrađuje podatke automatizirano i neautomatizirano.

 

5. Kategorija primatelja osobnih podataka

Osobni podaci Ispitanika mogu biti otkriveni samo u vezi s svrhama iz odjeljka 4 i to:

 • osobama ovlaštenima od mmb media agentur za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (zaposlenici mmb media agentur) i to u mjeri nužnoj za poslove potrebe
 • povezanom društvu temeljem svog legitimnog interesa i radi ispunjavanja zakonskih i/ili ugovornih obveza
 • trećim pružateljima usluga koji su imenovani kao Izvršitelji obrade ( kao što su pružatelji IT usluga, knjigovodstveni servis, subjekti potrebni za izvršenje usluga koje se određene ugovorom o suradnji)
 • zakonodavnim i nadzornim tijelima unutar i izvan područja Republike Hrvatske
 • poslovnim partnerima za poslovne potrebe.

 

6. Prijenos Osobnih podataka u druge zemlje

mmb media agentur može prenijeti Osobne podatke Ispitanika zemljama unutar prostora EU i EEA, iznimno i zemljama izvan tog prostora  („Treće zemlje“) isključivo uz poduzimanje odgovarajućih zaštitnih mjera i  poštivanje svih uvjeta sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka kako bi se zaštitilo njihove Osobne podatke i njihov prijenos. 

 

7. Razdoblje pohrane osobnih podataka 

mmb media agentur pohranjuje Osobne podatke Ispitanika samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha opisanih u odjeljku 4, odnosno za vrijeme potrebno za ispunjavanje zakonskih obveza (npr. u slučaju poslovne suradnje-maksimalan period čuvanja iznosi 11 godina od prestanka suradnje). U odnosu na svrhu opisanu u odjeljku 4.3. Osobni podaci Ispitanika pohranjuju se vrijeme trajanja selekcijskog postupka za odabir kandidata nakon čega će se podaci brisati ili uništiti, a u slučaju sklapanja Ugovora o radu, podaci će se čuvati za vrijeme trajanja radnog odnosa odnosno sve dok postoji zakonska obveza. U slučaju da Ispitanik da privolu mmb media agentur da se zamolba za posao i životopis sačuvaju u bazi podataka, isti će se sačuvat sve dok Ispitanik ne povuče privolu, a najdulje 12 mjeseci. Privola se može povući u svakom trenutku slanjem obavijesti o povlačenju privole na privacy@mmb-mediaagentur.hr.

U odnosu na svrhu opisanu u odjeljku 4.6. Osobni podaci Ispitanika pohranjuju se sve dok Ispitanik ne povuče privolu i to slanjem obavijesti o povlačenju privole na privacy@mmb-mediaagentur.hr.

 

8. Prava Ispitanika 

mmb media agentur obavještava Ispitanike da imaju pravo zatražiti od mmb media agentur pristup Osobnim podacima i ispravak ili brisanje Osobnih podataka ili ograničenje obrade koji se odnose na Ispitanike uz pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka. 

mmb media agentur obavještava Ispitanike da imaju pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa sjedištem u Zagrebu, Selska 136).

Ispitanici imaju pravo znati primatelje i/ili kategorije primatelja kojima su njihovi Osobni podaci preneseni i/ili će biti preneseni posebno primateljima u Trećim zemljama, uz pravo na dobivanje kopije Osobnih podataka koji se prenose u inozemstvo na način da pošalje zahtjev mmb media agentur na e-mail adresu iz odjeljka 14 ovih Pravila privatnosti.

 

9. Poveznice na druge stranice koje nisu upravljane od strane mmb media agentur

Stranica i/ili newsletter može sadržavati poveznice na druge web stranice koje nisu u vlasništvu niti su upravljane od strane mmb media agentur. U tom slučaju mmb media agentur se odriče bilo kakve odgovornosti u vezi s njihovim sadržajem i pravilima privatnosti te poziva korisnike da se upoznaju s uvjetima korištenja tih stranica.

 

10. Zaštita privatnosti osoba mlađih od osamnaest godina

mmb media agentur ne prikuplja Osobne podatke osoba mlađih od osamnaest godina. 

 

11. Promjena vlasničke strukture 

U slučaju promjene osnivača/članova društva mmb media agenturu Osobni podaci i podaci koji nisu osobni podaci koji su prikupljeni mogu se prenijeti na nove osnivače/članove društva. Također, ako u slučaju mmb media agentur bude pokrenut bilo kakav postupak reorganizacije, takvi se podaci mogu prenijeti trećim stranama.

 

12. Salvatorna klauzula

Ukoliko se bilo koja ili više odredbi ovih Pravila postanu nevažeće, ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim učinkom.

 

13. Promjene Pravila privatnosti

mmb media agentur pridržava pravo izmjene ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku, a koje izmjene će bit objavljene na ovoj Stranici.

 

14. Kontakt informacije

U slučaju bilo kakvih upita i/ili komentara u vezi s ovim Pravilima privatnosti ili korištenja prava utvrđenih u ovim Pravilima privatnosti Ispitanici mogu kontaktirat mmb media agentur putem e-mail adrese privacy@mmb-mediaagentur.hr.

09.04.2021.

mmb media agentur d.o.o.