PRAVILA PRIVATNOSTI

1. Voditelj obrade

mmb media agentur d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 56, OIB 61710439158, e-mail: info@mmb-mediaagentur.hr (dalje u tekstu: mmb media agentur) obvezuje se zaštititi privatnost subjekta-fizicke osobe i/ili pravne osobe odnosno obvezuje se zaštiti osobne podatke radnika i/ili suradnika pravne osobe, kao i osobne podatke drugih fizickih osoba (zajedno „Ispitanici“) s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a cije osobne podatke prikuplja i obraduje u svom poslovanju, ukljucujuci i osobne podatke koje mmb media agentur prikuplja i obraduje prilikom i nakon posjeta ovoj web stranici (dalje u tekstu: Stranica).

U tom smislu, mmb media agentur djeluje kao voditelj obrade (“Voditelj obrade”).

U svakom slucaju ukoliko se ne slažete s bilo kojim uvjetom u ovim Pravilima privatnosti, nemojte koristiti Stranicu i/ili nam nemojte davati bilo kakve osobne podatke.

2. Kategorije osobnih podataka koji se obraduju

U svom poslovanju mmb media agentur prikuplja i obraduje odredene osobne podatke Ispitanika (npr. informacije koje mogu Ispitanika izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomocu identifikatora kao što su ime, podaci o lokaciji, adresa e-pošte i sl. (dalje u tekstu: Osobni podaci)).

mmb media agentur može prikupljati sljedece Kategorije osobnih podataka:

 • kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.),
 • podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.)
 • podaci potrebni za izvršenje ugovora (npr. ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.)
 • podaci iz životopisa (npr. podaci o obrazovanju, radno iskustvo, fotografija i sl.), rezultati eventualno provedenih testiranja/provjere znanja i sposobnosti novih kandidata za zapošljavanje.

3. Primjena Kolacica

Na Stranici primjenjuju se tzv. Kolacici (Cookies) – tekstualne datoteke koje na uredaj korisnika smješta web preglednik kojeg korisnik koristi. Datoteke nastaju kada preglednik na uredaju korisnika ucita posjeceno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izraduje tekstualnu datoteku („Kolacic“). Preglednik dohvaca i šalje datoteku na poslužitelja mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega.

Kolacici se upotrebljavaju za pracenje ucinkovitosti internetskih stranica i bolje korisnicko iskustvo.

Kolacicima trecih strana mmb media agentur koristi se za dobivanje statistickih podataka o posjecenosti i nacinu upotrebe Stranica. Podaci koji se mogu prikupiti ukljucuju vrstu preglednika koju korisnik koristi, broj posjeta po pregledniku na svakom uredaju, vrstu uredaja i operativni sustav koji korisnik upotrebljava i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju iskljucivo u anonimnom i masovnom obliku.

Stranica se služe statistikom Google Analytics, a pravila o kolacicima Google Analytics potražite na Google Analytics.

Ako korisnik nije suglasan s upotrebom Kolacica, korisnik može Kolacice izbrisati na racunalu ili mobilnom uredaju s pomocu postavki preglednika kojim se koristiti. Više informacija o upravljanju kolacicima mogu se pronaci na stranicama preglednika kojim se korisnik koristi ili na www.allaboutcookies.org.

Buduci da je svrha Kolacica poboljšanje i omogucivanje upotrebe internetskih stranica mmb media agentur i njihovih procesa, brisanjem Kolacica može se onemoguciti funkcioniranje tih znacajki ili prouzrociti njihov drugaciji rad i izgled u pregledniku korisnika.

4. Svrhe, pravni temelj obrade i moguce posljedice nedavanja Osobnih podataka

Korištenje Osobnih podataka ograniceno je za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila privatnosti. Korištenje Osobnih podataka ukljucuje:

 1. poduzimanje radnji po zahtjevu Ispitanika (npr. odgovaranje na pitanja i/ili komentare Ispitanika, komuniciranje s Ispitanicima u vezi s njihovim aktivnostima na Stranici)
 2. poduzimanje radnji u svrhu sklapanja ugovora i/ili izvršenje ugovora izmedu mmb media agentur i Subjekta
 3. provedbu selekcijskog postupka u slucaju odabira novih kandidata za zapošljavanje, što ukljucuje pregled životopisa, vodenje razgovora te eventualno provodenje testiranja/provjere znanja i sposobnosti kandidata u vezi s njihovom prijavom na oglas za posao i/ili otvorene molbe za posao
 4. poduzimanje radnji u svrhu zaštite zakonskih prava, privatnosti, sigurnosti i/ili imovine mmb media agentur, njegovih radnika i izvodaca, istraživanje sumnje na prijevaru ili druga kršenja bilo kojeg zakona, pravila ili propisa
 5. pridržavanje i uskladivanje sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan podrucja Republike Hrvatske
 6. slanje marketinških poruka Ispitanicima putem e-pošte u vezi s uslugama mmb media agentur.

Obrada Osobnih podataka za svrhe navedene u toc. 4.a. potrebna je da mmb media agentur odgovori na pitanja i/ili komentare Ispitanika u vezi s njihovom aktivnosti na Stranici, s time da odbijanje davanja takvih podataka može onemoguciti mmb media agentur da odgovori na zahtjeve Ispitanika.

Obrada Osobnih podataka navedene u toc. 4.b. potrebna je za izvršenje Ugovora, ali odbijanje davanja takvih podataka može onemoguciti mmb media agentur da sklopi ugovor i/ili da nastavi izvršavati usluge ukoliko je ugovor vec sklopljen.

Obrada Osobnih podataka navedene u toc. 4.c. potrebna je za provedbu selekcijskog postupka odabira novih kandidata za zapošljavanje te bilo kakvo odbijanje davanje takvih podataka može onemoguciti mmb media agentur na provedbu takvog postupka te utjecati na mogucnost zapošljavanja.

Obrada Osobnih podataka navedene u toc. 4.d. i e. potrebna je da se mmb media agentur pridržava pravnih obveze kojima mmb media agentur podliježe te bilo kakvo odbijanje davanja takvih podataka može onemoguciti mmb media agentur da se pridržava pravnih obveze kojima mmb media agentur podliježe odnosno može onemoguciti mmb media agentur da sklopi ugovor i/ili da nastavi izvršavati usluge ukoliko je ugovor vec sklopljen.

Obrada Osobnih podataka za svrhu navedenu u toc. 4.f. provodi se na temelju prethodne suglasnosti Ispitanika. Ispitanici mogu u svakom trenutku povuci svoju privolu, a da to ne utjece na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povucena. Privola se može povuci slanjem na e-mail adresu navedenu u odjeljku 14 ovih Pravila privatnosti. Povlacenje dane privole sprjecava mmb media agentur u slanju marketinških poruka Ispitanicima.

mmb media agentur obraduje podatke automatizirano i neautomatizirano.

5. Kategorija primatelja osobnih podataka

Osobni podaci Ispitanika mogu biti otkriveni samo u vezi s svrhama iz odjeljka 4 i to:

 • osobama ovlaštenima od mmb media agentur za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajucoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (zaposlenici mmb media agentur) i to u mjeri nužnoj za poslove potrebe
 • povezanom društvu temeljem svog legitimnog interesa i radi ispunjavanja zakonskih i/ili ugovornih obveza
 • trecim pružateljima usluga koji su imenovani kao Izvršitelji obrade ( kao što su pružatelji IT usluga, subjekti potrebni za izvršenje usluga koje se odredene ugovorom o suradnji)
 • zakonodavnim i nadzornim tijelima unutar i izvan podrucja Republike Hrvatske
 • poslovnim partnerima za poslovne potrebe.

6. Prijenos Osobnih podataka u druge zemlje

mmb media agentur može prenijeti Osobne podatke Ispitanika zemljama unutar prostora EU i EEA, kao i zemljama izvan tog prostora („Trece zemlje“) uz poduzimanje odgovarajucih zaštitnih mjera i poštivanje svih uvjeta sukladno Opcoj uredbi o zaštiti osobnih podataka kako bi se zaštitilo njihove Osobne podatke i njihov prijenos.

7. Razdoblje pohrane osobnih podataka

mmb media agentur pohranjuje Osobne podatke Ispitanika samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha opisanih u odjeljku 4, odnosno za vrijeme potrebno za ispunjavanje zakonskih obveza. U odnosu na svrhu opisanu u odjeljku 4.f. Osobni podaci Ispitanika pohranjuju se sve dok Ispitanik ne povuce privolu. Osobni podaci brišu se najkasnije po isteku važecih zakonskih propisa o pohrani.

8. Prava Ispitanika

mmb media agentur obavještava Ispitanike da imaju pravo zatražiti od mmb media agentur pristup Osobnim podacima i ispravak ili brisanje Osobnih podataka ili ogranicenje obrade koji se odnose na Ispitanike uz pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka.

mmb media agentur obavještava Ispitanike da imaju pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa sjedištem u Zagrebu, Marticeva 14).

Ispitanici imaju pravo znati primatelje i/ili kategorije primatelja kojima su njihovi Osobni podaci preneseni i/ili ce biti preneseni posebno primateljima u Trecim zemljama, uz pravo na dobivanje kopije Osobnih podataka koji se prenose u inozemstvo na nacin da pošalje zahtjev mmb media agentur na e-mail adresu iz odjeljka 14 ovih Pravila privatnosti.

9. Poveznice na druge stranice koje nisu upravljane od strane mmb media agentur

Stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice koje nisu u vlasništvu niti su upravljane od strane mmb media agentur te se u odnosu na navedeno mmb media agentur odrice bilo kakve odgovornosti u vezi s njihovim sadržajem i pravilima privatnosti.

10. Zaštita privatnosti osoba mladih od šesnaest godina

mmb media agentur ne prikuplja Osobne podatke osoba mladih od šesnaest godina. Osobe mlade od šesnaest godina trebaju imati pristanak roditelja i/ili skrbnika prije davanja bilo kakvih Osobnih podataka. Ako mmb media agentur utvrdi da je Ispitanik ispod ove dobi, nece moci koristiti niti zadržavati njegove Osobne podatke bez privole njezinih roditelja i/ili skrbnika.

11. Promjena vlasnicke strukture

U slucaju promjene osnivaca/clanova društva mmb media agenturu Osobni podaci i podaci koji nisu osobni podaci koji su prikupljeni mogu se prenijeti na nove osnivace/clanove društva. Takoder, ako u slucaju mmb media agentur bude pokrenut bilo kakav postupak reorganizacije, takvi se podaci mogu prenijeti trecim stranama.

12. Salvatorna klauzula

Ukoliko se bilo koja odredba ovih Pravila utvrdi kao nevažeca, ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim ucinkom.

13. Promjene Pravila privatnosti

mmb media agentur pridržava pravo izmjene ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku, a koje izmjene ce bit objavljene na ovoj Stranici.

14. Kontakt informacije

U slucaju bilo kakvih upita i/ili komentara u vezi s ovim Pravilima privatnosti ili korištenja prava utvrdenih u ovim Pravilima privatnosti Ispitanici mogu kontaktirat mmb media agentur putem e-mail adrese privacy@mmb-mediaagentur.hr.

mmb media agentur d.o.o.